Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi | 2019

Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi - 2019

Kongre Programı

Kongre Programı

Sözlü sunumlar için ayrılan süre 15 dk olup, bu sürenin en az 3 dakikası dinleyici sorularına ayrılmalıdır.  Sözlü sunumlar maksimum 15 slayttan oluşmalıdır. Poster ve sözlü sunum şablonları sayfa altında verilmektedir. Poster Sunumu 10.10.2019 saat 10.00'da başlayacak olup, 11.10.2019 tarihi saat 18.00'e kadar devam edecektir. 

 

 

10.10.2019

8.00-9.00

KAYIT

9.00-10.30

AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI

10.30-10.35

ARA

10.35-11.35

Dr. Baran BOZOĞLU (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı)

Emin KORAMAZ (TMMOB Başkanı)

Muhammet SARAÇ (İZAYDAŞ Genel Müdürü)

Prof. Dr. Cumali KINACI (ASKİ Genel Müdürü)

11.35-11.50

KAHVE ARASI

11.50-12.50

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Jean Phillippe STEYER (FRANSA)

Integrating Microalgae Production With Anaerobic Digestion: A Biorefinery Approach

Assoc. Prof. Dr. Juliana de Moura Bell (ABD)

Bioconversion of Cheese Whey Permeate by M. circinelloides: from Laboratory to Processing Scale Up Optimization

12.50-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30

 

 

 

 

 

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Derin ORHON

Reshaping the activated sludge process: Has the time come or passed

Prof. Dr. Manea FLORICA (ROMANYA)

Opportunities and Challenges of Electrochemical Processes as Next-Generation Technologies for Sustainable Water Treatment and Process Control

Prof. Dr. Gülnur COŞKUNER (BAHREYN)

Characterization of Ambient Air Quality in an Arid Environment Case Study of Kingdom of Bahrain

15.30-15.45

KAHVE ARASI

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

 

MEMBRAN PROSESLER

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Vedat UYAK

ATIK YÖNETİMİ

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Ergün YILDIZ

HAVA KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ

OTURUM BAŞKANI:

Doç. Dr. Pınar ERGENEKON

15.45-16.00

Micropollutant Removal in Ultrasonic Assisted Membrane Distillation Bioreactor

Y. A. USLU, M. İNCE, H. YAŞAR, E. İNCE

The Economic Value of Municipal Solid Wastes in Turkey

S. ÖZTAŞ, N. BEKTAŞ

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının İleri Arıtma ile Tekrar Kullanılması: Örnek Çalışma

B. DEMİRLİ, S. DURAN, A. KARAGÜNDÜZ, B. KESKİNLER

İklim Krizi Odağında Gıda Güvencesi ve Güvenliği Sorunları

B. ŞIK

16.00-16.15

HybridPAC-Ultrafiltration Process for the Treatment of Local Halloumi and Curd Cheese Industry Wastewaster for Reuse in Cyprus

O.J. AJIWOJU, IME AKANYETI

E-Atıkların Geri Dönüşüm Süreci ve Güvenli Data İmha

N. MERAL

Ön Arıtmalar Yerine Kurulan Ortak Kimyasal Arıtma Tesisine Bir Örnek: Nosab Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

N. ÇEVİK

Farklı Sektörlerdeki Boyahanelerde İç Ortam Hava Kalitesinin ve Emisyon Değerlerinin İncelenmesi

B. SOYDAŞ, B. ÖZAY

16.15-16.30

Ultrafiltration of Metal Oxide Nanoparticles as Pollutants from Water in Single and Binary Solutions

O.J. AJIWOJU, IME AKANYETI

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Sosyal Tesislerinin Katı Atık Karakterizasyonu

K. O. DEMİRARSLAN, S. BAŞAK, C. DEMİRCİ

Meyve İşleme Endüstrisi Atıksuyundan Kesikli Sistem ile Polihidroksialkanoat Üretiminin Araştırılması

E. BEZİRHAN-ARIKAN, D. BİLGEN, S. KARACA-SADIKOĞLU, N. YAĞCI

Eş Zamanlı Biyolojik Atıksu ve Atık Gaz Arıtımında Membran Biyofilm Reaktörlerin Kullanılması

F. CAN, P. ERGENEKON

16.30-16.45

Wastewater Analysis using Kubota Membrane Bioreactor System

M. N. YAHYA, S. ALHAJHUSSEIN, H. GÖKÇEKUŞ, D. ORHON

Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplamada Birleşik Sistem: Aypikut

K. SARICAOĞLU

Sürekli Beslemeli Hidrodinamik Kavitasyon Reaktörde Amonyağın Sıyrılması

A.TAŞDEMİR, İ. CENGİZ, E. YILDIZ, Y. K. BAYHAN

Sanayi Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Hava Kalitesi Dağılım Modeli (Aermod) ve Uzun Yıllık Meterolojik Veri İşlemcisi (WRF) Modeli ile Analiz Edilmesi

Ö. M. BAYRAKTAR, A. MUTLU

16.45-17.00

Fractionation of Acidic Cheese Whey by Ceramic Membrane Application

S. A. AL-MUTWALLI, M. DİLAVER, D. Y., KÖSEOĞLU-İMER

Çevrede "Gizli" bir Mikroplastik Kaynağı: Simler ve Simli Ürünler

M. YURTSEVER

Sulardan Amonyum Azotu Gideriminde Doğal Kompozit Membran Filmlerin Adsorban Olarak Kullanılması

N. YENİHAN YÜZER, K. OKTOR, N. HİLMİOĞLU

Bursa İlçe Belediyesi Örneğinde Karbon Ayak İzi

M. YALILI KILIÇ, A. ÖZTÜRK

17.00-17.15

Coal Coking Wastewater Treatment Performance of Ionizing Radiation and Anoxic-Oxic-MBR Hybrid System

H. YAŞAR, E. İNCE, M. İNCE, Y. A. USLU, Ö. KANTOĞLU, E. ERGUN, Ö. KIRKAYAK

Denizli Kentsel Katı Atık Karakterizasyonunun ve Isıl Değerinin Mevsimsel ve Sosyo-Ekonomik Duruma Göre Belirlenmesi

R. G. YILMAZ ÇİNÇİN, E. ÖZKAN, O. N. AĞDAĞ

Fenton Prosesi ile Renk Giderimi: Ultrafiltrasyon Filtrat Atıksuyu

M. SOLAK

PM10 Verilerine göre Zonguldak Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

K. ULUTAŞ, A. KARADENİZ, S. DEMİR

17.15-17.30

Sülfat İndirgeyen Akışkan Yataklı Membran Biyoreaktörde Ağır Metal Giderimi ve Membran Filtrasyon Performansı

G. ÖZTEMUR, E. ŞAHİNKAYA, A. YURTSEVER, S. TEKSOY BAŞARAN

Gıdalarda Mikroplastik Kirliliği: Poşet Çaylar

S. Z. BALCI, M. YURTSEVER

Seyreltilmiş Mezbaha Boyun Kanının Membran Biyoreaktör ile Arıtımının İncelenmesi

E. ÖZGENÇ, İ. BALIK, O. SÖZÜDOĞRU, A. E. YILMAZ, E. KATSOU, S. ÇALIK, S. BAKIRDERE, O. T. KOMESLİ

Investigation of Indoor Air Quality in a Kındergarten in Eskişehir

Ö. ÖZDEN ÜZMEZ, H. DEMİR, N. ÖZYAZICI,Z: BEDİR

17.30-17.45

 

Evcil Hayvan Beslemenin Çevresel Etkileri ve Evcil Hayvan Atıkları Yönetimi

N. ÖZTÜRK

C.I. Reaktif Mavi 221 İçeren Sulardan Çitosan Koagülasyonu ile Renk Giderimi

E. OKTAV AKDEMİR

Atmospheric Bulk Deposition of Inorganic Ions and Metals in an Industrial Area of Marmara Region, Turkey

I.ANIL, P. ERGENEKON

19.00-23.00

GALA YEMEĞİ

ŞEHLA RESTORAN (TUZLA)

 

11.10.2019

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

 

ARITMA ÇAMURLARI

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ

İLERİ FİZİKSEL KİMYASAL PROSESLER

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Alireza KHATAEE

ENERJİ ve ÇEVRE

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. N. Altınay PERENDECİ

HAVA KİRLİLİĞİ

OTURUM BAŞKANI:

Doç. Dr. Banu ÇETİN

9.00-9.30

Arıtma Çamurlarının Sürdürülebilir Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Enerji ve Materyal Geri Kazanımı

Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ

Applications of Nanomaterials in the Advanced Oxidation Processes: Advantages and Challenges

Prof. Dr. Alireza Khataee

Hidrojen Enerjisine Yeni Bir Bakış

Erhan DEMİRCİOĞLU

Güneybatı Anadoluda 3 Termik Santralin Atmosfere Saldığı Kül+Toz ile SO2, NOX Gazları ve İklim Değişimine Etkileri Üzerine Ekolojik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI

9.30-9.45

Arıtma Çamurlarından Vermistabilizasyon ile Biyogübre Eldesi

E. HULUSİOĞLU, İ. AKSÜNGÜR, E. DİNDAR, E. ODABAŞ, Y. ODABAŞ

Sızıntı Suyu Nanofiltrasyon Konsantresinin Elektro-Peroksidisülfat Oksidasyon Prosesi Yardımıyla Renk Giderim Optimizasyonu

K. DİNÇER, G. VARANK, S. YAZICI GÜVENÇ

Dallı Darı Enerji Bitkisinden Etanol ve Atıklarından Metan Üretimine Ön Arıtma Prosesinin Etkisi

E. KÖKDEMİR ÜNŞAR, N. A. PERENDECİ

Kış Mevsiminde Yarı-Kentsel Bir Bölgede Toplanan Farklı Boyut Atmosferik Partikül Madde Örneklerinin Elementel Bileşiminin ve Solunum Sistemi Birikiminin İncelenmesi

A.ARI, P.ERTÜRK ARI, E.GAGA

9.45-10.00

Arıtma Çamuru Yönetiminde Sürdürülebilir Çözüm Önerileri: Uygulamadan Bir Örnek

A.FİLİBELİ, A. AYOL, N. BÜYÜKKAMACI, G. SAYGILI, G. ŞENER

Diklofenak ve Karbamazepinin Membran Prosesi ile Gideriminin İncelenmesi

S. ÜSTÜN ODABAŞI, H. BÜYÜKGÜNGÖR

Şeker Pancarı Melasından Karanlık Fermentasyon ile Hidrojen Üretiminde Ön Arıtım Metotlarının Etkisi

E. DURNA, E. KACIRA, N. GENÇ

Biochar as Carbondioxide Absorber

S. OZAYDIN, O.K. DEMİR, B. KAYNAK, G. DUMAN, A. ÇAY, J. YANIK

10.00-10.15

Biyolojik Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesinde Elektrokimyasal Proseslerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

A.AYOL, O. PEKDOĞAN

KOİ Gideriminde Nanofiltrasyon ve Ozon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

A.R. DİNÇER

Siyanobakteri Desertifilumden Metan Üretimi için Hidrodinamik Kavitasyon Önarıtmanın Değerlendirilmesi

M. FARDINPOOR, N.A. PERENDECİ, V. YILMAZ

Kış Mevsiminde Yarı Kentsel Bir Bölgede Toplanan Farklı Boyut Atmosferik Partikül Madde Örneklerinin Organik Bileşiminin İncelenmesi

A.ARI, P.ERTÜRK ARI, E.GAGA

10.15-10.30

Güneş Hava Isıtıcılı Sistemde Mermer Çamuru ve Arıtma Çamuru Kurutma Performanslarının Değerlendirilmesi

M. KORKMAZ, N. K. SALİHOĞLU

TiO2 Kullanılarak Sentezlenen Polisülfon Membranların Atıksudan Boya Giderimi ve Yüzey Temizleme Özelliklerinin Araştırılması

T. SAÇAK, D. Y. KÖSEOĞLU İMER, N. DİZGE, B. KESKİNLER, A. KARAGÜNDÜZ

Bahçe Atıklarının Biyokimyasal Metan Potansiyelinin ve Farklı Ön İşlem ve Giriş Katı Miktarının Enerji Verimine Etkisinin Araştırılması

N. N. KALAYCIOĞLU, T. H. ERGÜDER

Low-Cost Sensor Arrays For Air Pollution Monitoring

Z. Z. ÖZTÜRK

10.30-10.45

Evsel Çamurlardan Biyokurutma Yöntemi ile Yakıt Nitelikli Ürün Elde Edilmesi

U. AKDEMİR, İ. ÖZBAY, B. ÖZBAY

Yeni Nesil Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Uygulamaları

Y. ÖZDEMİR, Y. ÖZDEMİR, D. DÖLGEN, M. N. ALPASLAN

Akkuyu Nükleer Santrali Soğutma Suyunun Deniz Ekosistemi Üzerine Yapacağı Etki Üzerine Ekolojik Bir Değerlendirme

M. D. KANTARCI

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi

M. HACIBEKTAŞOĞLU

10.45-11.00

KAHVE ARASI

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

 

DOĞAL KAYNAKLAR

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL

ATIKTAN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ELDESİ

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Neslihan DOĞAN SAĞLAMTİMUR

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI

OTURUM BAŞKANI:

Doç. Dr. Derya Yüksel KÖSEOĞLU İMER

ELEKTROKİMYASAL ARITMA YÖNTEMLERİ

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Mehmet KOBYA

11.00-11.15

Nehir Suyu Kalitesi Gözlem Verileri Yardımıyla Kimyasal Kirleticilerin Nehir Deşarjlarının Belirlenmesi

İ. TEZYAPAR, T. AYVAZ, R. K. GÖKTAŞ, P. G. KARGI, E. KENTEL, B. MESTA, U. TEZEL

Fındık ve Antepfıstığı Sert Kabuklarından Boya Üretimi

T. ÖZSOY, R. ARABACIOĞLU, N. DOĞAN SAĞLAMTİMUR, E. TURAÇ

Industrial Water Reclamation For Agricultural Irrigation Purpose by Advanced Treatments of Brewery Wastewater

Y. KAYA, S. YILMAZ, A. M. BACAKSIZ, B. PALA, C. AYDINER

Atıksulardan Organik Kirleticilerin Tungsten Oksit Bazlı Elektrot Kullanılarak Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi

S. M. SARABİ, M. KOBYA, E. GENGEÇ

11.15-11.30

Environmental Evaluation of Change in Land Use / Cover in ed Area in Torbalı and Kemalpasa Districts in Izmir

K. ŞAHİN-TAYSUN, A. TAYSUN, G. YILMAZ, N. ÖZDEN

Elektronik Atıklar ve Geri Dönüşüm

M. ILGAR

Metal Kaplama Endüstrisine ait Atıksuların Fenton Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi

A.ARSLAN, E. CAN DOĞAN, E. TOPKAYA, A. O. NARCI, H. BAŞTAR, K. AÇIKGÖZ, S. VELİ

Antep Fıstığı İşleme Tesisi Atıksularının Fungal Arıtımına Elektrokimyasal Ön Arıtımının Etkisinin Araştırılması

Z. IŞIK, E. B. ARIKAN, Y. OZAY, N. DİZGE

11.30-11.45

Küçük Menderes Havzası Noktasal Atıksu Deşarjlarında Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirleticiler için Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi

S. AYAZ, M. DİLAVER, N. ERDOĞAN, Ö. V. SARIKAYA, A. ELÇİ, T. AYVAZ

Alkali Aktivatör Olarak NaOH Kullanımı ile Atık Döküm Kumundan Geopolimer Yapı Malzemesi Üretimi

F. YOLCU, N. DOĞAN SAĞLAMTİMUR, A. BİLGİLİ, E. BİLGİNOL, Ş. ACAR

Eco-Efficiency Analyses of Advanced Treatments for Industrial and Agricultural Water Recovery from Brewery Wastewater

B. PALA, Y. KAYA, A. M. BACAKSIZ, C. AYDINER

Al ve Fe Plaka Elektrotlar Kullanılarak Kesikli Bir EK Reaktörü ile Patates Cips Üretimi Atık Sularının Arıtılması

M. KOBYA, F. ULU, A. G. KARAOĞLU

11.45-12.00

The Effects of Sand and Other Material Mines on the Environment in Akselendi Plain

K. ŞAHİN-TAYSUN, A. TAYSUN

C. Beijerinckii Tarafından Bütanol Fermantasyonu ile Farklı Yiyecek Atıklarının Değerlendirilmesi

G. DOĞAN, S. ÖZMIHÇI

Yüzen Kök Yöntemi İle Zeytin Karasuyunun Arıtımı

A.YÜCEL, A. SOFUOĞLU, S. C. SOFUOĞLU

Electro-coagulation Process Assisted Ozonation for the Treatment of Yeast Industry Separation Wastewaters

G. ENGİN, M. N. ÖZKAN, İ. ERTAN, T. DEMİR M. SOLAK, N. BALDAN PAKDİL, N. KARAKAYA

12.00-12.15

Maden Bölgesinde Toprakta Zehirlilik Değerlendirmesi

F. DİNÇER, İ. ÖZTÜRK, E. TOPUZ, M. S. ÖNCEL, P. ERGENEKON

Bitkisel Atıkyağdan Biyodizel Üretimi

T. AĞCA

Plastik Geri Kazanım Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Arıtılabilirliği

H. DULKADİROĞLU, M. BEYAZ

Araç Yıkama Atıksularının Ozon Destekli Elektrokoagülasyon ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

E. DURNA, E. ERKİŞİ, P. DERECİ, Ö. DEMİR, N. GENÇ

12.15-12.30

Microbial Degradation of Domınant Mıcropollutants in Ergene River Under Aerobic Conditions

E. KARAKAYA, S. EMADIAN, U. TEZEL

 

Evsel Katı Atık Depolama Sahası Çöp Sızıntı Sularının Arıtımında İZAYDAŞ Örneği

Ş. DEDE

 

12.30-13.30

ÖĞLE YEMEĞİ

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

 

ARITMA ÇAMURLARI

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Azize AYOL

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Gülfem BAKAN

BİYOLOJİK ARITMA

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ/KATI ATIK

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Deniz DÖLGEN

13.30-13.45

Aerobik ve Anaerobik Atık Çamurların Toprak İyileştirici Özelliklerinin Değerlendirilmesi

E. DEMİR, F. O. TOPAÇ

Ekolojik Binaların Ülkemizdeki Uygulama Örneği: Ecosmart Home

E. YİĞİT, O. KARAMAN, A.ŞİMŞEK, G.BAKAN

Investigation of Performance Effectivenesses in Anaerobic Osmotic Biological Treatments of Industrial Brewery Wastewater

A.M. BACAKSIZ, Y. KAYA, C. AYDINER

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yer Seçiminde Kriterler ve Türkiyedeki Öncelikler

H. MERSİNLİ, N. K. SALİHOĞLU

13.45-14.00

Farklı Hayvan Gübrelerinin Arıtma Çamuru ile Birlikte Kompostlanabilirliği

S. UÇAROĞLU, B. ÖZBEK

Yeşil Bina Uygulamaları

M. YALILI KILIÇ, S. YAHŞİ

Tarımsal, Endüstriyel Kaynaklı Kirletilmiş Bir Model Atıksuda Mor Fototrofik Bakteriler ile Azot Giderimi

R. T. PAMUK, S. ÖZMIHÇI

Gürültü (Ses) Kirliliğine Bağlı İşitme Kayıplarının Meslek Hastalıkları Arasındaki Yeri

N. S. ŞAHİN, E. GÖKÇİLOĞLU ÇULCU

14.00-14.15

Uçucu Kül İçeren Arıtma Çamuru Uygulamasının Toprakların Bor İçeriğine Etkisi

F. O. TOPAÇ, E. DEMİR

Yıkıntı Atıklarından Kaynaklı Asbestin Potansiyel Tehlike Analizi

E. Y. GEYHAN, G. YILAN, G. A. ALTUN ÇİFTÇİOĞLU, M. A. N. KADIRGAN

Hierarchical Ion of Draw Solution for Anaerobic Osmotic Biological Treatments Of Industrial Brewery Wastewater

A.M. BACAKSIZ, Y. KAYA, C. AYDINER

Üniversite Yerleşkesinde Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültünün İncelenmesi

S. DÖNMEZ, E. H. KINAY, Z. BOZKURT, D. DÖLGEN, M. N. ALPASLAN

14.15-14.30

Arıtma Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Yeniden Kullanımında Halkın Farkındalığı ve Yasal Mevzuat Uygulamaları

A.AYOL, T. KURULAR SAYİÇ

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Belirsizlik ve Hassasiyet Analizlerinin Uygulanması: Çimento Sektörü Örneği

S. ÇANKAYA, B. PEKEY

Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Prosesinin Su ve Atıksu Arıtımında Farklı Uygulamaları

E. ŞAHİNKAYA, A. YURTSEVER, D. UÇAR

Evsel ve Hayvansal Atıklardan Kompost Üretimi ve Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

B. AKGÜN, A. DEMİR, M. S. BİLGİLİ, S. DURAN, A. ÇEBİ, D. TUNAY, E. B. KOŞMA

14.30-14.45

Arıtma Çamurlarının Kompostlanabilirliğinin Araştırılması

S. UÇAROĞLU, Y. ATALAY

Farklı Ambalaj Atığı Toplama Sistemlerinin Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü

E. Y. GEYHAN, G. YILAN, G. A. ALTUN ÇİFTÇİOĞLU, M. A. N. KADIRGAN

Mikrobiyal Ekolojide Unutulan Funguslar

E. ARSLANOĞLU, M. T. ALİUSTAOĞLU, H. BÖKE ÖZKOÇ

Ambalaj Atıkları Yönetiminde Depozito Uygulaması İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulanması Avantajları AB Ülkelerinde Depozito Uygulamalarının Karşılaştırılması

İ.YİĞİT

14.45-15.00

 

Küresel Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak Ödülünün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkısı

A.KINDAN CEBBARİ

Atıksu Arıtımında Proses Yönetimi ve Yenilikçi Yönetim Yaklaşımları

H. G. İNSEL

Eğlence Yerlerinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi, Bursa İli Örneği

M. YALILI KILIÇ, G. DİNDAR

15.00-15.45

KAHVE ARASI

 

SALON A

SALON B

SALON C

SALON D

 

ÇEVRE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ

SU TEMİNİ ve KANALİZASYON

OTURUM BAŞKANI:

Doç. Dr. Nadir DİZGE

ÇEVRE YÖNETİMİ

OTURUM BAŞKANI:

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

ATIKSU ARITMA PROSESLERİ

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL

15.45-16.00

Kirlenmiş Sahalarda Çevresel Risk Değerlendirmesi: Samsun Sahil Güvenlik Bölgesi Örneği

İ. YILDIRIM, A. ŞİMŞEK, G. BAKAN

Şebeke Su Kalitesinin Arttırılmasının Teknik Alanda Üretime Etkisi

H. S. ADAY

Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetim Sistemlerinin Rolü

S. SİNAN

Jeojenik Alüminyum Kirliliği Olan Çanakkale, Kirazlı Bölgesindeki Doğal Sulardan Alüminyum Giderimi

S. HIZLI, A. G. KARAOĞLU, M. KOBYA, M. S. ÖNCEL

16.00-16.15

Türkiyede Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımı ve Uygulamaları

E. HİÇYILMAZ, A. ŞİMŞEK, G. BAKAN

Su Dağıtım Sistemlerinin Optimizasyonu

N. POLAT, O. GÜNDÜZ

Gaziantep İlinde İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Yapılan Çalışmalar

R. DOĞANYİĞİT

Kurşunun Adsopsiyon Kapasitesinin Biokömür ve Modifiye Edilmiş Magnetit Biyokömür ile Gideriminin Kıyaslanması

S. ÜSTÜN ODABAŞI, E. HENTATİ, H. BÜYÜKGÜNGÖR

16.15-16.30

Ömerli Baraj Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Bazı Fiziko-kimyasal Özellikler Açısından Değerlendirilmesi

H. CÜCE, S. ALKAYA

Atıksu Kanallarının Hidrolik Modellenmesinde Kullanılan Programlar ve MSkanal Uygulama Örneği

E. ATASOY, M. ÇAKMAKÇI

Çevre İzin ve Lisans Süreç Yazılımı

N. ÖZTÜRK, D. ÖZDAĞLAR, Ö.F. GÖÇGÜN, D. KARADAĞ, İ. DÜŞMEZ

Alginat-Aktif Karbon Biyokompozitleri Kullanılarak Atıksulardan Tetrasiklin Mikrokirleticisinin Giderimi

F. KORKUT, D. SALOĞLU

16.30-16.45

Borabey Göleti Ötrofikasyon Dinamiklerinin Belirlenmesi

B. ŞİMŞEK UYGUN, E. A. ALBEK, M. ALBEK, M. UYAR, H. M. SAĞDIÇ, K. ÖZTÜRK, P. ZURBA

Kampüs Yağış Sularının Yönetimi

C. HANÇER, F. İ. TÜRKDOĞAN

Critical Bathing Water Quality Asessment in Coastal Waters of Marmara Region

N. BARÇIN DOĞAN, Y. YILMAZEL TOKEL

Zeolit Kullanılarak Sızıntı Suyundan Amonyak Giderimi

Ö. YENİ, S. ARIMAN, F. AKBAL, A. KULEYİN

17.00-18.00

SALON A

PANEL: ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ve GELECEĞİ

18.00

KAPANIŞ

 

12.10.2019

9.00

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEN HAREKET

10.30-11.30

ASIM KİBAR OSB ATIKSU ARITMA VE SU GERİ KAZANIM TESİSİ ZİYARETİ

12.00-14.00

İZAYDAŞ ZİYARETİ

16.00

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNE DÖNÜŞ

POSTER SUNUMLARI

A Study On The Heat Energy Production During The Composting Of Cattle Dung And The Vermicomposting of the Manure

M. K. AK, G. AKINCI

Ağaç İşleme Atık Sularının İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Arıtılması

N. POLAT, E. GENGEÇ, İ. ÖZBAY

Ağır Metallerin Topraktan İzole Edilen Bakterilerle Giderilmesi

M. T. ALİUSTAOĞLU, E. ARSLANOĞLU, H. BÖKE ÖZKOÇ

Alüminyum Eloksal Banyolarından Kostik Geri Kazanımı ve Alüminyum Giderimi

Z. B. ÖCAL SARIHAN, B. ÖZBEY ÜNAL, D. ORHON, S. SÖZEN, A. KARAGÜNDÜZ, B. KESKİNLER

Arıtma Çamurlarının Yönetimi: Bursa İli Örneği

M. YALILI KILIÇ, A. ÖZTÜRK

Çevre Dostu Yeni Bir Yaklaşım Olarak Fungal Nanoteknoloji

H. BÖKE ÖZKOÇ, İ. ÖZKOÇ

Elektronik Atıklardan Hidrometalurjik Yöntem ile Metal Geri Kazanımı

D. H. AKÇALI, M. TEKBAŞ, G. BAŞARAN DİNDAŞ, E. E. ÇELEBİ, N. BEKTAŞ, H. C. YATMAZ

Güneş Enerjisi Kullanılarak Deniz Suyundan İçme ve Kullanma Suyu Elde Edilmesi

A.FİLİBELİ

Industrial Wastewater Treatment in A2O-MBR: Coal Coking Wastewater

Y. A. USLU, M. İNCE, H. YAŞAR, E. İNCE

Investigation of Reuse Potentials of Wastewater Treatment Plant Effluents

R. O. KEDEK, A. FİLİBELİ

İzmit Körfezine Ait Çevresel Ortamlarda Poliaromatik Hidrokarbon Kirliliğinin Fugasite Bazlı İncelemesi

S. HASANOĞLU, R. K. GÖKTAŞ

Karbonat Kaynağı ve Tuzların Peyniraltı Suyundan Süksinik Asit Üretimine Olan Etkilerinin Araştırılması

M. YAĞCIOĞLU, P. I. OMWENE, Ü. D. KERİŞ ŞEN, A. KARAGÜNDÜZ, B. KESKİNLER

Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri

S. UĞURLU KARAAĞAÇ

Marmara Bölgesi İstanbul İli Dahilindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşlarınca Kirletilmesi Oranlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin İrdelenmesi

H. U. YÜCEL, F. KARAKAYA

Temiz Enerji Kaynağı Olarak Bor Madenleri

S. YAHŞİ, M. YALILI KILIÇ

Treatability of Hospital Wastewater in Membrane Distillation Bioreactor

Y. A. USLU, M. İNCE, H. YAŞAR, E. İNCE

# Belge Adı #
Poster Şablonu
Sözlü Sunum Şablonu